Hur fungerar det att outsourca kundservice för en E-handel?

by webmaster

För en E-handel finns flera fördelar med att outsourca delar av kundservice. Men hur tecknas dessa avtal och vad innebär de?

 • Kontakt med callcenter
  Första steget är att kontakta ett callcenter som erbjuder kundservice och kringliggande tjänster. Det innebär att personal är specialiserade på att hantera frågor från kunder och ge den hjälp som efterfrågas. Dessa callcenter har ofta hand om kundservice för fler än bara en E-handel och anpassar tjänsterna utifrån kundens unika behov. En E-handel som funderar på att outsourca delar av sin kundservice bör kontakta flera callcenter för att både jämföra vilka tjänster som erbjuds samt prisnivåer. En orsak att det kan skilja stort i pris är att de kan vara inriktade mot företag i helt olika storlekar och branscher.
 • Avgör vad som ska outsourcas
  Det absolut vanligaste är att en E-handel väljer att outsourca delar av sin kundservice samtidigt som de behåller en viss del inom företagets verksamhet. På så vis väljer de att ta hjälp för att exempelvis minska belastningen på den egna personalen eller för att nå spetskompetens som exempelvis tillgång på kundservice på olika språk. Vad som bör, och inte bör, läggas på outsourcing är inte alltid uppenbart från början. Ett sätt kan vara att diskutera med det callcenter som förväntas få uppdraget för att få input kring vilka moment som passar bäst för att outsourca. Det är ju exempelvis betydligt lättare för ett externt företag att ta emot beställningar och hantera abonnemang än att svara på komplicerade produktfrågor.
 • Flexibel anpassning
  En av de stora fördelarna med att outsourca uppdrag är den flexibilitet som skapas. En E-handel som är inriktad på sommarleksaker kommer ha mycket stor försäljning på sommaren, och kanske kring jul, men betydligt lägre försäljning under vintermånaderna. De kan därmed köpa in mycket hjälp under ”högsäsong” och ingen alls under lågsäsong. Dessutom kan tjänsterna anpassas utifrån vad kunderna efterfrågar över tid.

Fördelar – Outsourca kundservice vid E-handel

Några av det tydligaste fördelarna med detta koncept är:

 • Kostnadseffektivt – Betala bara för den hjälp som behövs. Det kan exempelvis innebära att företaget betalar per ingående samtal.
 • Flexibelt – Välj hur mycket hjälp som önskas månad för månad.
 • Fokus på kärnverksamhet – Låt de anställda fokusera på kärnverksamheten och lägg ut resterande arbetsuppgifter på konsulter eller callcenter.
 • Spetskompetens – Få tillgång till kundsupport på flera olika språk – dygnet runt.