Header Image - Cannyon is a clean WordPress theme

Daily Archives

One Article

Du kan ofta få en högre lön som psykologkonsult

by Gabriel Ek
Du kan ofta få en högre lön som psykologkonsult

Under de senaste åren har vi fått se en ökning av antalet patienter med psykisk ohälsa. Samtidigt har denna kraftigt ökade efterfrågan lett till att väntetiden ofta är lång samt att det kan finnas svårigheter att boka möten. Detta då tillgången på psykologer är förhållandevis låg i jämförelse med den stora efterfrågan. Det innebär dock att det finns en möjlighet för dig att få en högre lön som psykologkonsult. Därmed kan du på sätt och vis dra nytta av att situationen på arbetsmarknaden är ansträngd för tillfället.

Hur är det att jobba som konsult för ett bemanningsföretag?

Du kanske undrar hur det är att jobba som konsult för ett bemanningsföretag? Längden på de uppdrag som du kan tilldelas varierar – de kan vara allt från ett fåtal veckor till flera månader i längd. Dessutom kan du få förmånen att få jobba på flera olika arbetsplatser på olika orter.

En stor fördel med att jobba som konsult är att du ofta kan få en högre lön som psykologkonsult. Men det finns även ytterligare fördelar med konsultjobb – läs mer om dessa nedan!

En högre lön som psykologkonsult är bara en av fördelarna

Som vi redan har nämnt är inte din förmodat högre lön som psykologkonsult den enda fördelen med att ta konsultjobb via bemanningsföretag. Samtidigt är det heller ingen hemlighet att lönen ofta är lite högre när du jobbar på konsultbasis än genom en traditionell anställning hos en arbetsgivare.

Till de övriga fördelarna hör att:

  • Du kan få ett större inflytande över ditt arbetsschema. Som konsult kan du i hög grad få ett inflytande över ditt arbetsschema och påverka hur ditt arbete är upplagt. Till exempel kan du välja att jobba heltid vissa dagar och vara ledig andra dagar i veckan.
  • Du kan slippa arbeta med administrativa arbetsuppgifter. Konsulter arbetar vanligtvis inte med administrativa arbetsuppgifter i samma utsträckning som den ordinarie personalen gör.
  • Du enklare kan undvika utbrändhet. Vissa psykologer riskerar att förr eller senare gå in i väggen till följd av den höga arbetsbelastningen och det psykiskt påfrestande arbetet. Men som konsult kan du enklare skapa dig en hälsosam balans mellan fritid och arbete.